Smarter Talents opent The Human Factor in Amersfoort

Het belang van de menselijke factor op onze economie is enorm. Waar voorheen de focus binnen de economie lag op productie en efficiëntie, zijn we vandaag de dag uitgegroeid tot een kenniseconomie, volledig ondersteund door alle nieuwe technieken die worden ontworpen vanuit human centered design. Wij als menselijke kracht bepalen de snelheid, effectiviteit, bestendigheid, duurzaamheid en baanbreedte van het economisch en maatschappelijk proces. We managen talenten in plaats van mensen en we experimenteren met nieuw leiderschap.

Toch lijkt deze verschuiving ook een keerzijde te bevatten. Er wordt meer en meer van ons verwacht als mens en (technologische) ontwikkelingen gaan soms sneller dan we eraan kunnen adapteren. Steeds meer studenten raken tijdens de studie al burn-out, en komen in een werkveld terecht waarin oude en nieuwe normen elkaar te lijken tegenspreken. Op de werkvloer werken jonge en oude generaties langs elkaar heen door uiteenlopende werelden en verwachtingen.

Het is opmerkelijk dat de huidige kennisontwikkeling en -deling vooral gericht is op het bereiken van een ideale staat van ‘geluk’ en leiderschap, maar in de praktijk deze elementen niet goed tot zijn recht komen. Er is nog te weinig inzicht in de verhouding tussen enerzijds de kansen die deze economische ontwikkelingen met zich meebrengen, en anderzijds de druk die ze kunnen uitoefenen op ons menselijk welzijn. Dit terwijl big data en het gemak van grootschalig onderzoek vandaag de dag ons in staat zou moeten kunnen stellen om hier meer inzicht in te krijgen en er zodoende beter naar te kunnen handelen.

Vanuit deze aanleiding is het concept The Human Factor ontstaan. The Human Factor draait om de menselijke pijlers Fysiek, Mentaal, Emotioneel en Inspirationeel. Deze elementen dienen in balans te zijn en zijn de drijfveer achter economische en maatschappelijke instanties: bedrijven, organisaties, politieke partijen, onderwijs, (zorg)instellingen en gemeenten. Bestaand onderzoek naar de menselijke kracht in de kenniseconomie richt zich vaak op één of enkele van deze elementen, en hiermee worden belangrijke inzichten gemist.

Omdat deze ontwikkeling stimulans vraagt en er meer inzicht nodig is in de werking, toepassing, balans en kracht van The Human Factor binnen verschillende economische en maatschappelijke werkvelden, is het tijd voor een plek in Amersfoort waar we hier over geïnspireerd raken, kennis delen, middelen ontwikkelen, tools testen en beleid maken. Op de Databankweg 12 te Amersfoort zal daarom de nieuwe Smarter Talents met als thema The Human Factor openen.

Impressie nieuwe Smarter Talents locatie:

Meld je aan voor de opening op 21 maart!

Naam
Achternaam
Bedrijf
Functie
Email
Telefoon

Wil je iemand meenemen?

Naam
Achternaam
E-mailadres
Functie

Nog iemand meenemen

Ik wil graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws

Smartertalents, Printerweg 10, 3821 AD Amersfoort
E-mail: info@smartertalents.nl, Telefoon: +31 33 2540709
Kvk: 30145022 BTW nr.:NL806662529B01


Nieuwsbrief - Algemene voorwaarden - Privacybeleid

Wij accepteren de volgende betalingsmethode

© 2019 Alle rechten voorbehouden